Giải quyết dứt điểm mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang thi công.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư bảo đảm thi công kịp tiến độ.

Trong đó hoàn thành việc di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến trước ngày 30/7; Trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm kịp thời hướng dẫn, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Ban chỉ đạo GPMB TP đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 5/8; UBND TP cũng giao Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá về trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 15/8.

Theo Hanoimoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *